Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Samet Can Aslan

Ticari Elektronik İleti Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve kullanıcıların yönelimi üzerine e-ticaret alanı git gide gelişmektedir. Bu yazım e-ticaretin olmazsa olmazı niteliğindeki tanıtım mesajları içerikleri ve ret bildirimleri hususunda olacaktır.           Elektronik ticaret 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ikinci maddesinde tanımlanmıştır. Maddeye göre elektronik ticaret, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade etmektedir.

Ticari Elektronik İleti ise aynı kanun 2 inci maddesi 1-c de tanımlanmıştır. Hüküm uyarınca ticari elektronik ileti kavramı ''Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerini ifade etmektedir''.Elektronik ticarette ''ticari elektronik iletiler'' ilgili kanunun 5 inci maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerin uygulanışı ise ''Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'' de hüküm altına alınmıştır. 6563 sayılı kanunun 5 inci maddesi uyarınca söz konusu iletilerde öncelikle ;- İletişimin, adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.          

İlgili kanunun 6 ıncı maddesinde ise elektronik ileti gönderimi şartı hüküm altına alınmıştır. Maddeye göre; - Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak onaylarına istinaden gönderilebilecektir. Bununla birlikte, kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek yoktur. Buna karşın esnaf ve tacirlere onay alınmaksızın ticari elektronik iletilerin gönderilebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna karşın ''Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'' 6 ıncı maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca reddetme hakkını kullanan tacir yahut esnafa, reddetme hakkını kullandığı kapsamda ''ticari elektronik ileti'' gönderilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu onayın şekli ve kapsamı ilgili yönetmeliğin 7 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Bununla birlikte 7 inci maddenin 2 inci fıkrası uyarınca yazılı olarak alınan onaylarda imza şartı aranmaktadır. Aynı maddenin 8 inci maddesi uyarınca onay metninde, olumlu irade beyanı seçilmiş olarak yer alamayacaktır. Son fıkrası uyarınca ise, onay irade beyanını ispat yükümlülüğünün ''hizmet sağlayıcıya'' ait olduğu hüküm altına alınmıştır.          

Ticari elektronik iletinin içeriği; 6563 sayılı kanun madde 7 ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun 7 inci maddesi uyarınca iletinin içeriği öncelikle alınan onaya uygun olmalıdır. Bununla birlikte iletide, hizmet sağlayıcısının tanınmasını sağlayacak bilgiler ve iletişim bilgileri bulunmalıdır. Bu kapsamda detaylı gereklilikler yönetmeliğin 8 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.          

İleti alıcısının söz konusu elektronik iletiyi ret hakkı ise ilgili kanunun 8 inci maddesi ve ilgili yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. 

Kanunun 8 inci maddesi ilk hükmü uyarınca, ileti alıcısı gerekçe göstermeksizin, istediği zaman elektronik iletiyi reddedebilecektir. Bu kapsamda yönetmeliğin 9 uncu maddesi  ilk fıkrası uyarınca iletilen ret beyanı, alınan onayı geçersiz kılacaktır. Kanunun 8 inci maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak  iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda ilgili yönetmeliğin 9 uncu maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Üçüncü fıkrası hükmünce ise ret bildirimi eline ulaşan hizmet sağlayıcı, ret bildirimini takiben 3 iş günü içerisinde elektronik ileti gönderimini durdurur.           

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse; E-ticaret kapsamında vazgeçilmez hale gelen elektronik iletiler 6563 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikçe düzenlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu iletilerin gönderimi esnaf ve tacirler dışında, alıcının onayı ile mümkün kılınmış ve söz konusu iletilerin içeriklerinde bulunması gerekenler de yine ilgili kanun ve yönetmelikçe düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak hizmet sağlayıcı, alıcının söz konusu iletileri alma onayını bertaraf etme amacıyla ilettiği ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlü olacağı hüküm altına alınmıştır. 
Ret bildirim beyanına uyulmaması durumunda, ileti alıcısının şikayeti üzerine, her mesaj üzerinden ceza söz konusu olacaktır. 

Onayınız olmaksızın gönderilen elektronik iletilere ve onayınız olsa dahi ret beyanınıza rağmen gönderilen elektronik iletilere istinaden ilgililere karşı şikayet yoluna başvurmanızı yahut hizmet sağlayıcısına bu metni göndermenizi tavsiye ederim.  Saygılarımla..

Yazı Kaynağı: https://www.sametcanaslan.com/single-post/2017/01/30/Ticari-Elektronik-%C4%B0leti

Diğer Yazılarım: https://www.sametcanaslan.com


Ticari Elektronik İleti Resimleri

Ticari Elektronik İleti Sunumları

Ticari Elektronik İleti Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Ticari Elektronik İleti Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)